Styrelse

Kontakt

Styrelse 2015

Ordförande Kerstin Wahlstrand
Grillby
070-718 01 05
Vice ordförande Hans Månsson
Uppsala
070-835 16 32
Sekreterare Karin Eriksson
Örsundsbro
076-065 10 15
Kassör Viola Douhan
Järlåsa
070-215 81 30
Ledamot Anne-Sofie Gräslund
Uppsala
 070-573 31 21